Chuyên mục: CLB Lý luận trẻ

Thông báo về Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mac – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

‼[HÀO KHÍ THỜI ĐẠI 2019]‼ 💥 Hội thi Tìm hiểu các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 💥 —– ❌ [QUYỀN LỢI KHI THAM GIA]: 👉 Cộng #4ĐRÈNLUYỆN học kỳ 2, năm học 2018 – 2019. 👉 Cộng điểm #GIỮAKỲ của Học phần Chính trị (bậc Cao đẳng) và môn Giáo dục chính trị (bậc Trung cấp) : #Thi10điểmtrởlên: + […]

Xem tiếp

Thông báo tham gia Hội thi Olympic các môn Khoa học Mac-Lenin và Tư tưởng HCM

                * Đối tượng tham gia: Mỗi Chi đoàn thành lập ít nhất 02 đội tham gia hội thi, mỗi đội gồm có 05 thành viên. – Bảng A, bao gồm ĐVTN Chi đoàn bậc TCCN khóa 15 và khóa 16. – Bảng B, bao gồm ĐVTN Chi […]

Xem tiếp