Kết quả vòng sơ loại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 2017

Ket qua Hoi thi Olympic cac mon khoa hoc Mac - Lênin va tu tuong HCM vong so loai