Thông báo về Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mac – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

[HÀO KHÍ THỜI ĐẠI 2019]
💥 Hội thi Tìm hiểu các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 💥
—–
 [QUYỀN LỢI KHI THAM GIA]:
👉 Cộng #4ĐRÈNLUYỆN học kỳ 2, năm học 2018 – 2019.
👉 Cộng điểm #GIỮAKỲ của Học phần Chính trị (bậc Cao đẳng) và môn Giáo dục chính trị (bậc Trung cấp) :
#Thi10điểmtrởlên: + 0.25 điểm
#Thi30điểmtrởlên: + 0.5 điểm
http://dtn.tdc.edu.vn/tb-42-hoi-thi-hao-khi-thoi-dai-2019/…
 [SƠ LOẠI]:
🕜 Từ 00:01 ngày 22/4 đến 23:59 ngày 27/4/2019 (Thứ 2 –> Thứ 7)
🏦 Thi Online tại: https://myaloha.vn/cuoc-t…/hoi-thi-hao-khi-thoi-dai-2019-103
🏦 Cách tính điểm: Điểm tối đa thi sinh có thể đạt được là 60 điểm. Ban tổ chức tiến hành trao thưởng cho 05 thí sinh có kết quả thi cao nhất vòng sơ loại. Đồng thời, Ban tổ chức sẽ căn cứ kết quả thi của thí sinh có tổng điểm cao nhất, lựa chọn 20 thí sinh vào dự thi vòng chung kết (bốc thăm chia thành 04 đội). Trường hợp các thí bằng điểm nhau, Ban tổ chức căn cứ vào thí sinh nào có thời gian thi ngắn nhất đến lựa chọn.
📖Ban tổ chức sẽ khen thưởng cho 01 tập thể Liên chi đoàn khoa có thí sinh tham gia đông nhất vòng sơ loại.
——-
 [CHUNG KẾT]:
🕜 07h30, ngày 04/5/2019 (Thứ 7)
🏦 Sảnh Hội trường H