Chuyên mục: Thông báo chung

Thông tin truyền thông Ngày hội việc làm năm 2022 (ngày 21/07/2022)

Truyền thông Ngày hội việc làm năm 2022 MỜI HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM NĂM 2022 2️⃣1️⃣🔸0️⃣7️⃣ ☆Cơ hội sinh viên tốt nghiệp và đang thực tập ☆Điều kiện tiếp cận nhà tuyển dụng trực tiếp ☆Trải nghiệm của sinh viên TDC https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WYqTbOeyaBlRAQBi23qynFIy5_P7NK6Q #TDC_Ngàyhội_tuyểndụng_việclàm #TDC_Careerday2022

Xem tiếp