Chuyên mục: Thông báo chung

Danh sách sinh viên nộp hồ sơ xin xét miễn học và miễn thi môn GDQP-AN đợt 02 HK I – NH: 2018-2019

Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 26/10/2018, Khoa Khoa học cơ bản có nhận hồ sơ xin xét miễn học và miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – An ninh đợt 2 của HK I – NH: 2018-2019 (xem file đính kèm). Khoa sẽ nộp xuống phòng Quản lý đào tạo để thực hiện qui […]

Xem tiếp

Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin xét miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – an ninh HK I – NH: 2018-2019

Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin xét miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – an ninh HK I – NH: 2018-2019 tại Khoa Khoa học cơ bản. Khoa sẽ nộp xuống phòng Quản lý đào tạo để thực hiện qui trình xét miễn. các em sinh viên thường xuyên xem thông […]

Xem tiếp