Chuyên mục: Trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình chi tiết các Học phần chung – bậc Trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình chi tiết các Học phần chung – bậc Trung cấp chuyên nghiệp (xem file đính kèm) Bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy 2 năm BAC TCCN 2 NAM Bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy 3.5 năm BAC TCCN 3 NA Bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy 2.5 năm chuong trinh HE 2.5

Xem tiếp