Chuyên mục: Trung cấp chuyên nghiệp

Giáo trình các học phần chung: Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh – Áp dụng cho Khóa 2019 trở vầ sau.

Giáo trình Giáo dục chính trị (xem tại đây) Giáo trình Pháp luật (xem tại đây) Giáo trình Giáo dục thể chất  (xem tại đây) Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (xem tại đây)  

Xem tiếp

Chương trình chi tiết các Học phần chung – bậc Trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình chi tiết các Học phần chung – bậc Trung cấp chuyên nghiệp (xem file đính kèm) Bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy 2 năm BAC TCCN 2 NAM Bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy 3.5 năm BAC TCCN 3 NA Bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy 2.5 năm chuong trinh HE 2.5

Xem tiếp