Chuyên mục: THÔNG BÁO

Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin miễn học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh HK I – NH: 2017-2018 (đợt2)

Khoa Khoa học cơ bản đã tổng hợp Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin miễn học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh HK I – NH: 2017-2018 (đợt2): Tính đến ngày 22/12/2017. Sinh viên nào không có tên thì báo vềKhoa KHCB trước ngày 30/12/2017. DANH SACH HSSV XIN MIEN HOC MIEN THI […]

Xem tiếp