Liên hệ

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Địa chỉ: Phòng A111, số 53, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 22158647, nội bộ: 145

Số điện thoại thư ký Khoa: cô Trương Thanh Loan: 0974895455

Email: khoakhcb@tdc.edu.vn