Chuyên mục: Cao đẳng chính quy

Giáo trình các học phần chung: Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh – Áp dụng cho Khóa 2019 trở vầ sau.

Giáo trình Giáo dục chính trị (xem tại đây) Giáo trình Pháp luật (xem tại đây) Giáo trình Giáo dục thể chất  (xem tại đây) Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (xem tại đây)  

Xem tiếp

Quyết định v/v điều chỉnh Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quyết định v/v điều chỉnh Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ ĐứcSo 236 QD VV dieu chinh QD chuan dau ra NN_TH

Xem tiếp

Chương trình chi tiết các Học phần kiến thức đại cương – bậc Cao đẳng

Chương trình chi tiết các Học phần kiến thức đại cương – bậc Cao đẳng (xem file đính kèm) chuong-trinh-chi-tiet_cd-dlcm-9-2016 chuong-trinh-chi-tiet_cd-tt-hcm-2012 chuong-trinh-chi-tiet_cd_-vatlydaicuong-2016 chuong-trinh-chi-tiet_ngly1-nh12-13 chuong-trinh-chi-tiet_ngly2-nh12-13 chuong-trinh-hp-tvth-cd-45t-6 chuong_trinh_chi_tiet_hp-2-cd-2015-2016 chuong_trinh_chi_tiet_hp-3-cd-2015-2016 chuong_trinh_chi_tietn-hp-1_cd-2015-2016 co-bac-de-cuong-mon-ky-nang-giao-tiep-da-sua-lan-22 ctct-hoa-hoc-dc-2014-2015-1 ctct_cd_xstk de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-pldc-2013 decuongchitiethp_ltm_2012 hl-chuong-trinh-chi-tiet-gdtc-1-cd hl-chuong-trinh-chi-tiet-gdtc-2-cd hl-chuong-trinh-chi-tiet-gdtc3-cd toan-cc toan-cc-a  

Xem tiếp