Nhân sự

    1. Giảng viên biên chế:

 

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

01

C.Huong

Họ và tên: LƯU THỊ THU HƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Chuyên ngành: Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: luuhuongkhcb@tdc.edu.vn

02

C.Bac

Họ và tên: ĐINH THỊ BẮC
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Chuyên ngành: Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: bacdinh83@tdc.edu.vn

03

T. Vũ

Họ và tên: LÂM VĂN VŨ
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email: lamvu09@tdc.edu.vn

04

T.Duy

Họ và tên: MAI THẾ DUY
Học vị: Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: maitheduy@tdc.edu.vn

05

T.Khoi

Họ và tên: BÙI TRỌNG KHÔI
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất.
Email: trongkhoi1972@tdc.edu.vn

06

 

T.Chanh

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC CHÁNH
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất Email: ducchanh.78@tdc.edu.vn

07

C.Thuy

Họ và tên: VŨ THỊ THU HUYỀN
Học vị: Thạc sĩ (Đang học Nghiên cứu sinh)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Triết học .
Môn học giảng dạy: Các môn lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: vuhuyen@tdc.edu.vn

08

 T.Dien

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC ĐIỀN
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành:  Th.S Luật học, Cử nhân Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị, Pháp luật đại cương, Pháp luật.
Email: nguyenquocdien@tdc.edu.vn

09

C.Chuan

Họ và tên: NGUYỄN THỊ CHUẨN
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Triết học .
Môn học giảng dạy: Các môn lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: nguyenchuan1@tdc.edu.vn

10

 C.Phuong

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Luật học .
Môn học giảng dạy: Pháp luật đại cương, Pháp luật, Luật kinh tế, Luật Thương mại.
Email: nguyenhaphuong270514@tdc.edu.vn

11

 T.Quang

Họ và tên: NGÔ VĂN QUANG
Học vị: Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email: ngocquang868@tdc.edu.vn

12

T.Minh

Họ và tên: LÊ MINH
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: leminhtb81@tdc.edu.vn

13

T.Dong

Họ và tên: HOÀNG HẢI ĐÔNG
Học vị: Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Triết học .
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email: haidong114@tdc.edu.vn

14

T.Tuan

Họ và tên: TRỊNH QUỐC TUẤN
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành:  Giáo dục thể chấ, Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email: trinhquoctuan@tdc.edu.vn

15

T.Uy

Họ và tên: NGUYỄN VĂN ÚY
Học vị: Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành:  Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh
Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh.  Email: nguyenvanuy@tdc.edu.vn

16

T.Anh

Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN ANH
Học vị: Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (Thể dục thẩm mỹ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: tuananh3007@tdc.edu.vn

17

tran-thi-kim-oanh

Họ và tên: TRẦN THỊ KIM OANH
Học vị: Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (Thể dục thẩm mỹ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: oanhtran1204@tdc.edu.vn

18

tran-cuong

Họ và tên: TRẦN CƯỜNG
Học vị: Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (Thể dục thẩm mỹ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: trancuong@tdc.edu.vn

19

Họ và tên: TÔ THANH MY
Học vị: Thạc sĩ Triết học
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (Thể dục thẩm mỹ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: tothanhmy@tdc.edu.vn

20

C.Loan

Họ và tên: TRƯƠNG THANH LOAN
Học vị: Cử nhân
Chức vụ: Nhân viên
Chuyên ngành: Kế toán.
Công việc: Thư ký khoa
Email: thanhloan8382@tdc.edu.vn

2. Giảng viên Thỉnh giảng:

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

1

 minh-tam

 Họ và tên: VĂN THỊ MINH TÂM
 Học vị: Thạc sỹ
 Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
 Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
 Email: tamminh1982@gmail.com

2

ngoc-linh

 Họ và tên: LÂM NGỌC LINH
 Học vị: Thạc sỹ
 Chuyên ngành: Triết học
 Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị
Email: lamlinhtriethoc@gmail.com

3

NGUYEN THI TRI LY

 Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRI LÝ
 Học vị: Thạc sỹ Triết học
 Chuyên ngành: Triết học
 Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị
Email: nguyentrily@gmail.com

4

NGUYEN THI BINH

 Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÌNH
 Học vị: Thạc sỹ Triết học
 Chuyên ngành: Triết học
 Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị
Email: nguyenbinh1906@gmail.com

5

le-vinh-dai

 Họ và tên: LÊ VĨNH ĐÀI
 Học vị: Thạc sĩ
 Chuyên ngành: Thể dục thể thao
 Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất
 Email: vinhdai2809@gmail.com

6

 Họ và tên: PHAN MINH CHÍ
 Học vị: Thạc sĩ
 Chuyên ngành: Thể dục thể thao
 Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất
 Email: phanminhchidtt@gmail.com

7

dinh-sang-giau

 Họ và tên: ĐINH SANG GIÀU
 Học vị:  Thạc sĩ (Giáo dục học)
 Chuyên ngành:  Thể dục thể thao (cử nhân)
 Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất
 Email: dinhsanggiau@gmail.com

8

 PHAM THI HONG LUA

 Họ và tên: PHẠM THỊ HỒNG LỤA
 Học vị: Thạc sĩ (Giáo dục học)
Chuyên ngành: Giáo dục học Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng (cử nhân).
 Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất
 Email: honglua289@gmail.com

9

TRUONG QUANG MINH

 Họ và tên: TRƯƠNG QUANG MINH
 Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Thể dục thể thao
 Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất
Email: truongquang_minh87@yahoo.com

10

 NGUYEN MANH TUONG

 Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TƯỞNG
 Học vị: cử nhân
Chuyên ngành: Sĩ quan chỉ huy pháo binh.
 Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng và An ninh
 Email: manhtuong434@gmail.com

11

 Họ và tên: NGUYỄN THANH HÀ
 Học vị: Thạc sĩ (Giáo dục thể chất)
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng và an ninh (cử nhân)
 Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng và An ninh
 Email: nguyenthanhha2490@gmail.com

12

 DANG KHANH CHUONG

 Họ và tên: ĐẶNG KHÁNH CHƯƠNG
 Học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Giáo dục quốc phòng và an ninh
 Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng và An ninh
Email: khanhchuongdang@gmail.com

 

13

 nguyen-ngoc-minh

 Họ và tên: NGUYỄN NGỌC MINH
 Học vị: Thạc sỹ
 Chuyên ngành: Tâm lý học
 Môn học giảng dạy: Kỹ năng giao tiếp
 Email: minhnn@upes.edu.vn

 

 

DINH THI YEN NGOC

 Họ và tên: ĐINH THỊ YẾN NGỌC
 Học vị: Thạc sỹ
 Chức vụ: Giảng viên
 Chuyên ngành: Luật học
 Môn học giảng dạy: Kỹ năng giao tiếp
 Email: ngọchp1983@yahoo.com

16

TRUONG THI THANH TRUC

 Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THANH TRÚC
 Học vị: Thạc sỹ
 Chức vụ: Giảng viên
 Chuyên ngành: Luật học
 Môn học giảng dạy: Kỹ năng giao tiếp
 Email: maithanhtruc84@yahoo.com