Nhân sự

  1. Giảng viên biên chế:
STT HÌNH ẢNH THÔNG TIN
1 C.Huong Họ và tên:LƯU THỊ THU HƯƠNG
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Trưởng Khoa
Chuyên ngành:Triết học
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email:luuhuongkhcb@tdc.edu.vn
2 C.Bac Họ và tên:ĐINH THỊ BẮC
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Phó Trưởng Khoa
Chuyên ngành:Triết học
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
 Email:bacdinh83@tdc.edu.vn
3 T. Vũ Họ và tên:LÂM VĂN VŨ
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Trưởng Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
Chuyên ngành:Thể dục thể thao
Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email:lamvu09@tdc.edu.vn

4

T.Khoi Họ và tên:BÙI TRỌNG KHÔI
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Thể dục thể thao
Môn học giảng dạy:Giáo dục thể chất.
Email:trongkhoi1972@tdc.edu.vn
5 T.Chanh Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC CHÁNH
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Thể dục thể thao
Môn học giảng dạy:Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email:ducchanh.78@tdc.edu.vn
6 T.Thang Họ và tên:TRẦN QUYẾT THẮNG
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Ngôn ngữ học
Môn học giảng dạy:Ngữ văn, Tiếng Việt thực hành, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Email:quyetthangtran1975@tdc.edu.vn
7 C.Thuy Họ và tên:VŨ THỊ LỆ THỦY
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Toán giải tích
Môn học giảng dạy:Toán cao cấp, Xác suất thống kê.
Email:vuthilethuy@tdc.edu.vn
8 C.Huyen Họ và tên:VŨ THỊ THU HUYỀN
Học vị:Thạc sỹ (Nghiên cứu sinh)
 Chức vụ:Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp,Giảng viên.
Chuyên ngành:Triết học
Môn học giảng dạy:Các môn lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email:vuhuyen@tdc.edu.vn
9 T.Duy Họ và tên:MAI THẾ DUY
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Thể dục thể thao
Môn học giảng dạy:Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email:maitheduy@tdc.edu.vn
10 C.Hong Họ và tên:HỒ THỊ HỒNG
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Vật lý
Môn học giảng dạy:Vật lý đại cương.
Email:thihong.ho84@tdc.edu.vn
11 T.Dien Họ và tên:NGUYỄN QUỐC ĐIỀN
 Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Th.S Luật học, Cử nhân Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị, Pháp luật đại cương, Pháp luật.
Email:nguyenquocdien@tdc.edu.vn
12 C.Chuan Họ và tên:NGUYỄN THỊ CHUẨN
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Triết học
Môn học giảng dạy:Các môn lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email:nguyenchuan1@tdc.edu.vn
13 C.Chau Họ và tên:NGUYỄN THÙY CHÂU
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Phó trưởng P. Thanh tra-Pháp chế, Giảng viên
Chuyên ngành:Luật học
Môn học giảng dạy:Pháp luật đại cương, Pháp luật, Luật kinh tế, Luật Thương mại.

Email:nguyenthuychau@tdc.edu.vn

14 T.Dung Họ và tên:TRẦN NGỌC DŨNG
Học vị:Cử nhân
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Hóa học
Môn học giảng dạy:Hóa học, Hóa học đại cương.
Email:tndungdl@tdc.edu.vn
15 C.Phuong Họ và tên:NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Luật học
Môn học giảng dạy:Pháp luật đại cương, Pháp luật, Luật kinh tế, Luật Thương mại.
Email:nguyenhaphuong270514@tdc.edu.vn
16 T.Quang Họ và tên:NGÔ VĂN QUANG
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Thể dục thể thao, Giáo dục quốc phòng – An ninh
Môn học giảng dạy:Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email:ngocquang868@tdc.edu.vn
17 T.Minh Họ và tên:LÊ MINH 
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Thể dục thể thao
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email:leminhtb81@tdc.edu.vn
18 PICTURE TAM Họ và tên:VÕ DUY TÂM
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Toán ứng dụng
 Môn học giảng dạy:Toán cao cấp, Xác suất thống kê.
Email:tamvd@tdc.edu.vn
19 T.Dong Họ và tên:HOÀNG HẢI ĐÔNG
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Triết học
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email:haidong114@tdc.edu.vn
20 T.Tuan Họ và tên:TRỊNH QUỐC TUẤN
Học vị:Thạc sỹ (Nghiên cứu sinh)
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Thể dục thể thao, Giáo dục quốc phòng – An ninh
Môn học giảng dạy:Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email:trinhquoctuan@tdc.edu.vn
21 T.Uy Họ và tên:NGUYỄN VĂN ÚY
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Thể dục thể thao, Giáo dục quốc phòng – An ninh
Môn học giảng dạy:Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email:nguyenvanuy@tdc.edu.vn
22 T.Anh Họ và tên:NGUYỄN THANH TUẤN ANH 
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Thể dục thể thao
Môn học giảng dạy:Giáo dục thể chất (Thể dục thẩm mỹ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email:tuananh3007@tdc.edu.vn
 23  tran-thi-kim-oanh Họ và tên:TRẦN THỊ KIM OANH
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Lịch sử Đảng
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email:oanhtran1204@tdc.edu.vn
 24  tran-cuong Họ và tên:TRẦN CƯỜNG
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Lý luận & Phương pháp giảng dạy chính trị
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Giáo dục chính trị.
Email:trancuong@tdc.edu.vn

25

C.Loan Họ và tên:TRƯƠNG THANH LOAN
Học vị:Cử nhân
Chức vụ:Nhân viên
Chuyên ngành:Kế toán
Công việc:Thư ký khoa
Email:thanhloan8382@tdc.edu.vn

26

C.Tam Họ và tên:TRẦN THỊ TÂM
Học vị:Cử nhân
Chức vụ:Nhân viên
Chuyên ngành:Hóa học
Công việc:Nhân viên Phòng thí nghiệm Hóa học – Vật lý; Thư ký khoa.
Email:trantam82@tdc.edu.vn

2. Giảng viên Thỉnh giảng:

STT HÌNH ẢNH THÔNG TIN
1 Họ và tên:TỐNG THỊ HẠNH
Học vị:Thạc sỹ (Đang học nghiên cứu sinh)
Chuyên ngành:Kinh tế chính trị
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email:qh2407@gmail.com
2  anh Họ và tên: PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH
Học vị: Thạc sỹ (Đang học nghiên cứu sinh)
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email:phamnguyenngocanh1978ktct@gmail.com
3 vot-thi-hong-hieu

 

Họ và tên:VÕ THỊ HỒNG HIẾU
Học vị:Thạc sỹ
Chuyên ngành: 
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email:vohonghieu01@gmail.com
4  minh-tam Họ và tên:VĂN THỊ MINH TÂM
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành:Chủ nghĩa xã hội khoa học
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email:tamminh1982@gmail.com
5  ngoc-linh Họ và tên:LÂM NGỌC LINH
Học vị:Thạc sỹ
Chuyên ngành:Triết học
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email:lamlinhtriethoc@gmail.com
6  
le-vinh-dai
Họ và tên:LÊ VĨNH ĐÀI
Học vị:Thạc sĩ
Chuyên ngành:Thể dục thể thao
Môn học giảng dạy:Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email:vinhdai2809@gmail.com
7  dinh-sang-giau Họ và tên:ĐINH SANG GIÀU
Học vị:Cử nhân
Chuyên ngành:Giáo dục thể chất
Môn học giảng dạy:Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email:dinhsanggiau@gmail.com
8 Họ và tên:TRẦN BẢO TÂM
Học vị:Thạc sỹ
Chuyên ngành:Toán học
Môn học giảng dạy:Toán cao cấp, Xác suất thống kê.
Email:baotam1991@gmail.com
9 Họ và tên:NGUYỄN THỊ HẢI DIỆP
Học vị:Cử nhân
Chuyên ngành:Toán học
Môn học giảng dạy:Toán học
Email:nguyenthihaidiep@yahoo.com
10  le-van-tan Họ và tên:LÊ VĂN TÂN
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Vật lý
Môn học giảng dạy:Vật lý, Vật lý đại cương
Email:sobaobai@gmail.com
11  pham-dinh-khai Họ và tên:PHẠM ĐÌNH KHẢI
Học vị:Cử nhân
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Vật lý
Môn học giảng dạy:Vật lý, Vật lý đại cương
Email:phamdinhkhai1570@gmail.com
12  nguyen-ngoc-minh Họ và tên:NGUYỄN NGỌC MINH
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Tâm lý học
Môn học giảng dạy:Kỹ năng giao tiếp
Email:minhnn@upes.edu.vn
13  cao-van-cang Họ và tên:CAO VĂN CANG
Học vị:Cử nhân
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Tâm lý học
Môn học giảng dạy:Kỹ năng giao tiếp
Email:cangtamly@gmail.com
14  tran-van-thao Họ và tên:TRẦN VĂN THẢO
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành: 
Môn học giảng dạy: Kỹ năng giao tiếp
Email: dangthaopsy04@gmail.com
15  ngo-thi-my-duyen Họ và tên:NGÔ THỊ MỸ DUYÊN
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Tâm lý học
Môn học giảng dạy:Kỹ năng giao tiếp
Email: mduyentl@gmail.com