Nhân sự

    1. Giảng viên biên chế:

 

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

01

C.Huong

Họ và tên: LƯU THỊ THU HƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Chuyên ngành: Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: luuhuongkhcb@tdc.edu.vn

02

C.Bac

Họ và tên: ĐINH THỊ BẮC
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Chuyên ngành: Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: bacdinh83@tdc.edu.vn

03

T. Vũ

Họ và tên: LÂM VĂN VŨ
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email: lamvu09@tdc.edu.vn

04

T.Duy

Họ và tên: MAI THẾ DUY
Học vị: Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: maitheduy@tdc.edu.vn

05

T.Khoi

Họ và tên: BÙI TRỌNG KHÔI
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất.
Email: trongkhoi1972@tdc.edu.vn

06

 

T.Chanh

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC CHÁNH
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất Email: ducchanh.78@tdc.edu.vn

07

C.Thuy

Họ và tên: VŨ THỊ THU HUYỀN
Học vị: Thạc sĩ (Đang học Nghiên cứu sinh)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Triết học .
Môn học giảng dạy: Các môn lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: vuhuyen@tdc.edu.vn

08

 T.Dien

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC ĐIỀN
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành:  Th.S Luật học, Cử nhân Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị, Pháp luật đại cương, Pháp luật.
Email: nguyenquocdien@tdc.edu.vn

09

C.Chuan

Họ và tên: NGUYỄN THỊ CHUẨN
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Triết học .
Môn học giảng dạy: Các môn lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: nguyenchuan1@tdc.edu.vn

10

 C.Phuong

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Luật học .
Môn học giảng dạy: Pháp luật đại cương, Pháp luật, Luật kinh tế, Luật Thương mại.
Email: nguyenhaphuong270514@tdc.edu.vn

11

 T.Quang

Họ và tên: NGÔ VĂN QUANG
Học vị: Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email: ngocquang868@tdc.edu.vn

12

T.Minh

Họ và tên: LÊ MINH
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: leminhtb81@tdc.edu.vn

13

T.Dong

Họ và tên: HOÀNG HẢI ĐÔNG
Học vị: Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Triết học .
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email: haidong114@tdc.edu.vn

14

T.Tuan

Họ và tên: TRỊNH QUỐC TUẤN
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành:  Giáo dục thể chấ, Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email: trinhquoctuan@tdc.edu.vn

15

T.Uy

Họ và tên: NGUYỄN VĂN ÚY
Học vị: Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành:  Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh
Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh.  Email: nguyenvanuy@tdc.edu.vn

16

T.Anh

Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN ANH
Học vị: Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (Thể dục thẩm mỹ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: tuananh3007@tdc.edu.vn

17

tran-thi-kim-oanh

Họ và tên: TRẦN THỊ KIM OANH
Học vị: Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (Thể dục thẩm mỹ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: oanhtran1204@tdc.edu.vn

18

tran-cuong

Họ và tên: TRẦN CƯỜNG
Học vị: Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Cử nhân (Đang học Cao học)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (Thể dục thẩm mỹ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: trancuong@tdc.edu.vn

19

Họ và tên: TÔ THANH MY
Học vị: Thạc sĩ Triết học
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (Thể dục thẩm mỹ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: tothanhmy@tdc.edu.vn

20

C.Loan

Họ và tên: TRƯƠNG THANH LOAN
Học vị: Cử nhân
Chức vụ: Nhân viên
Chuyên ngành: Kế toán.
Công việc: Thư ký khoa
Email: thanhloan8382@tdc.edu.vn

2. Giảng viên Thỉnh giảng:

STT HÌNH ẢNH THÔNG TIN
1 Họ và tên:TỐNG THỊ HẠNH
Học vị:Thạc sỹ (Đang học nghiên cứu sinh)
Chuyên ngành:Kinh tế chính trị
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email:qh2407@gmail.com
2  anh Họ và tên: PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH
Học vị: Thạc sỹ (Đang học nghiên cứu sinh)
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email:phamnguyenngocanh1978ktct@gmail.com
3 vot-thi-hong-hieu

 

Họ và tên:VÕ THỊ HỒNG HIẾU
Học vị:Thạc sỹ
Chuyên ngành: 
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email:vohonghieu01@gmail.com
4  minh-tam Họ và tên:VĂN THỊ MINH TÂM
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành:Chủ nghĩa xã hội khoa học
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email:tamminh1982@gmail.com
5  ngoc-linh Họ và tên:LÂM NGỌC LINH
Học vị:Thạc sỹ
Chuyên ngành:Triết học
Môn học giảng dạy:Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email:lamlinhtriethoc@gmail.com
6  
le-vinh-dai
Họ và tên:LÊ VĨNH ĐÀI
Học vị:Thạc sĩ
Chuyên ngành:Thể dục thể thao
Môn học giảng dạy:Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email:vinhdai2809@gmail.com
7  dinh-sang-giau Họ và tên:ĐINH SANG GIÀU
Học vị:Cử nhân
Chuyên ngành:Giáo dục thể chất
Môn học giảng dạy:Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email:dinhsanggiau@gmail.com
8 Họ và tên:TRẦN BẢO TÂM
Học vị:Thạc sỹ
Chuyên ngành:Toán học
Môn học giảng dạy:Toán cao cấp, Xác suất thống kê.
Email:baotam1991@gmail.com
9 Họ và tên:NGUYỄN THỊ HẢI DIỆP
Học vị:Cử nhân
Chuyên ngành:Toán học
Môn học giảng dạy:Toán học
Email:nguyenthihaidiep@yahoo.com
10  le-van-tan Họ và tên:LÊ VĂN TÂN
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Vật lý
Môn học giảng dạy:Vật lý, Vật lý đại cương
Email:sobaobai@gmail.com
11  pham-dinh-khai Họ và tên:PHẠM ĐÌNH KHẢI
Học vị:Cử nhân
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Vật lý
Môn học giảng dạy:Vật lý, Vật lý đại cương
Email:phamdinhkhai1570@gmail.com
12  nguyen-ngoc-minh Họ và tên:NGUYỄN NGỌC MINH
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Tâm lý học
Môn học giảng dạy:Kỹ năng giao tiếp
Email:minhnn@upes.edu.vn
13  cao-van-cang Họ và tên:CAO VĂN CANG
Học vị:Cử nhân
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Tâm lý học
Môn học giảng dạy:Kỹ năng giao tiếp
Email:cangtamly@gmail.com
14  tran-van-thao Họ và tên:TRẦN VĂN THẢO
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành: 
Môn học giảng dạy: Kỹ năng giao tiếp
Email: dangthaopsy04@gmail.com
15  ngo-thi-my-duyen Họ và tên:NGÔ THỊ MỸ DUYÊN
Học vị:Thạc sỹ
Chức vụ:Giảng viên
Chuyên ngành:Tâm lý học
Môn học giảng dạy:Kỹ năng giao tiếp
Email: mduyentl@gmail.com