Nhân sự

    1. Giảng viên biên chế:

 

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

01

C.Huong

Họ và tên: LƯU THỊ THU HƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Chuyên ngành: Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: luuhuongkhcb@tdc.edu.vn

02

C.Bac

Họ và tên: ĐINH THỊ BẮC
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Chuyên ngành: Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: bacdinh83@tdc.edu.vn

03

T. Vũ

Họ và tên: LÂM VĂN VŨ

  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh.

  Chuyên ngành: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.

 Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh.

 Email: lamvu09@tdc.edu.vn

04

T.Duy

 

 Họ và tên: MAI THẾ DUY

  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên.

  Chuyên ngành:   Giáo dục thể chất

  Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất

 Email: maitheduy@tdc.edu.vn

05

T.Khoi

Họ và tên: BÙI TRỌNG KHÔI
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất.
Email: trongkhoi1972@tdc.edu.vn

06

 

T.Chanh

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC CHÁNH
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất Email: ducchanh.78@tdc.edu.vn

07

1cc5387f7da784f9ddb6

Họ và tên: VŨ THỊ THU HUYỀN
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Triết học .
Môn học giảng dạy: Các môn lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: vuhuyen@tdc.edu.vn

08

 T.Dien

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC ĐIỀN
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành:  Th.S Luật học, Cử nhân Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị, Pháp luật đại cương, Pháp luật.
Email: nguyenquocdien@tdc.edu.vn

09

C.Chuan

Họ và tên: NGUYỄN THỊ CHUẨN
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Triết học .
Môn học giảng dạy: Các môn lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
Email: nguyenchuan1@tdc.edu.vn

10

 C.Phuong

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Luật học .
Môn học giảng dạy: Pháp luật đại cương, Pháp luật, Luật kinh tế, Luật Thương mại.
Email: nguyenhaphuong270514@tdc.edu.vn

11

 T.Quang

Họ và tên: NGÔ VĂN QUANG
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Email: ngocquang868@tdc.edu.vn

12

T.Minh

Họ và tên: LÊ MINH
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, …).
Email: leminhtb81@tdc.edu.vn

13

T.Dong

Họ và tên: HOÀNG HẢI ĐÔNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email: haidong114@tdc.edu.vn

14

T.Tuan

Họ và tên: TRỊNH QUỐC TUẤN
Học vị: Thạc sĩ (Đang học nghiên cứu sinh)
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành:  Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.
Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất.
Email: trinhquoctuan@tdc.edu.vn

15

T.Uy

Họ và tên: NGUYỄN VĂN ÚY
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành:  Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh
Môn học giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh.  Email: nguyenvanuy@tdc.edu.vn

16

tran-thi-kim-oanh

Họ và tên: TRẦN THỊ KIM OANH
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành:Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email: oanhtran1204@tdc.edu.vn

17

tran-cuong

Họ và tên: TRẦN CƯỜNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên.
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Email: trancuong@tdc.edu.vn

18

image018

Họ và tên: TÔ THANH MY
Học vị: Thạc sĩ Triết học
Chức vụ: Giảng viên, Bí thư Chi bộ (Phụ trách Sinh viên)
Chuyên ngành: Triết học
Môn học giảng dạy: Các môn Lý luận chính trị.
Email: tothanhmy@tdc.edu.vn

19

C.Loan

Họ và tên: TRƯƠNG THANH LOAN
Học vị: Cử nhân
Chức vụ: Nhân viên
Chuyên ngành: Hành chính – Văn Thư, Thư ký; Kế toán.
Công việc: Thư ký khoa
Email: thanhloan8382@tdc.edu.vn