Chuyên mục: NCKH
Picture 080

HỘI THẢO KHOA HỌC “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC”

HỘI THẢO KHOA HỌC  “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC”   Ngày 13/12/2014, Bộ môn Chính trị, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng […]

Xem tiếp