Chuyên mục: ĐÀO TẠO

Chương trình chi tiết các Học phần chung – bậc Trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình chi tiết các Học phần chung – bậc Trung cấp chuyên nghiệp (xem file đính kèm) Bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy 2 năm BAC TCCN 2 NAM Bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy 3.5 năm BAC TCCN 3 NA Bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy 2.5 năm chuong trinh HE 2.5

Xem tiếp

Chương trình chi tiết các Học phần kiến thức đại cương – bậc Cao đẳng

Chương trình chi tiết các Học phần kiến thức đại cương – bậc Cao đẳng (xem file đính kèm) chuong-trinh-chi-tiet_cd-dlcm-9-2016 chuong-trinh-chi-tiet_cd-tt-hcm-2012 chuong-trinh-chi-tiet_cd_-vatlydaicuong-2016 chuong-trinh-chi-tiet_ngly1-nh12-13 chuong-trinh-chi-tiet_ngly2-nh12-13 chuong-trinh-hp-tvth-cd-45t-6 chuong_trinh_chi_tiet_hp-2-cd-2015-2016 chuong_trinh_chi_tiet_hp-3-cd-2015-2016 chuong_trinh_chi_tietn-hp-1_cd-2015-2016 co-bac-de-cuong-mon-ky-nang-giao-tiep-da-sua-lan-22 ctct-hoa-hoc-dc-2014-2015-1 ctct_cd_xstk de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-pldc-2013 decuongchitiethp_ltm_2012 hl-chuong-trinh-chi-tiet-gdtc-1-cd hl-chuong-trinh-chi-tiet-gdtc-2-cd hl-chuong-trinh-chi-tiet-gdtc3-cd toan-cc toan-cc-a  

Xem tiếp