Chuyên mục: Quyết định miễn GDQP-AN

Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin miễn học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh HK I – NH: 2017-2018

Khoa Khoa học cơ bản đã tổng hợp Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin miễn học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh HK I – NH: 2017-2018 (Tính đến ngày 23/10/2017) Sinh viên nào không có tên thì báo vềKhoa KHCB trước ngày 28/10/2017. DANH SACH HSSV XIN MIEN HOC MIEN THI GDQP […]

Xem tiếp