Chuyên mục: Quyết định miễn GDQP-AN

Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin xét miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – an ninh HK I – NH: 2018-2019

Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin xét miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – an ninh HK I – NH: 2018-2019 tại Khoa Khoa học cơ bản. Khoa sẽ nộp xuống phòng Quản lý đào tạo để thực hiện qui trình xét miễn. các em sinh viên thường xuyên xem thông […]

Xem tiếp

Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin miễn học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh HK I – NH: 2017-2018

Khoa Khoa học cơ bản đã tổng hợp Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin miễn học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh HK I – NH: 2017-2018 (Tính đến ngày 23/10/2017) Sinh viên nào không có tên thì báo vềKhoa KHCB trước ngày 28/10/2017. DANH SACH HSSV XIN MIEN HOC MIEN THI GDQP […]

Xem tiếp