Thông báo tham gia Hội thi Olympic các môn Khoa học Mac-Lenin và Tư tưởng HCM

thi-oplympic

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đối tượng tham gia: Mỗi Chi đoàn thành lập ít nhất 02 đội tham gia hội thi, mỗi đội gồm có 05 thành viên.
– Bảng A, bao gồm ĐVTN Chi đoàn bậc TCCN khóa 15 và khóa 16.
– Bảng B, bao gồm ĐVTN Chi đoàn bậc CĐ khóa 14, khóa 15 và khóa 16.
* Thời gian:

+ Tiếp nhận đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến trước 15h00 ngày 09/12/2016 (thứ sáu).
* Vòng sơ loại: thi trắc nghiệm, Từ 8h00 đến 11h30 ngày 10/12/2016 (thứ 7) tại các phòng máy tính.

* Nội dung thi vòng sơ loại: Thí sinh cần tập trung vào một sộ nội dung trọng tâm sau:
– Chủ nghĩa Mác- Lênin: các phạm trù, khái niệm cơ bản Triết học Mác – Lênin và Kinh tế – chính trị Mác – Lênin; hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của các nhà tư tưởng tiêu biểu của Chủ nghĩa Mác – Lênin; các nhà triết học tiêu biểu của các thời kỳ. (10 câu hỏi)
– Tư tưởng Hồ Chí Minh: thông tin cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp thơ văn tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (10 câu hỏi)
– Lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống học sinh sinh viên: Những hiểu biết về văn hóa lịch sử dân tộc; lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần X; thông tin lịch sử, văn hóa, kiến trúc và âm nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh. (15 câu hỏi)
– Thông tin thời sự hiện nay: các sự kiện thời sự nổi bật trong nước và quốc tế. (10 câu hỏi)
– Hiểu biết về pháp luật cơ bản: những hiểu biết cơ bản về pháp luật có liên quan trực tiếp đến học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên: Hiến pháp, Luật giáo dục, Luật Giao thông, Luật Thanh niên, Luật Căn cước công dân, Luật Lao động (sửa đổi)… (05 câu hỏi).
Ban tổ chức sẽ khen thưởng cho 05 tập thể chi đoàn có nhiều đội thi tham gia vòng sơ loại nhất.