CLB Lý luận trẻ sinh hoạt tháng 6/2016

sinh hoat thang 6

 

Nhằm tổng kết hoạt động CLB năm học 2015 – 2016.
Trao giải cuộc thi hùng biện “Tôi nhà hùng biện” tháng 5.
Tìm hiểu kiến thứ biển đảo Việt Nam.
Cập nhật tình hình biển Đông.
THÂN MỜI CÁC BẠN ĐVTN THAM GIA SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ THÁNG 6/2016
1. Thời gian: 8h00 ngày 27/6/2016
2. Địa điểm: Hội trường B