Thông báo về lịch hoạt động CLB Thể dục thể thao

Các bạn HSSV, cán bộ, giảng viên, nhân viên có nhu cầu tập luyện vui lòng đến Văn phòng Khoa Khoa học cơ bản hoặc văn phòng Đoàn Thanh niên để đăng ký tham gia (xem file đính kèm Lịch hoạt động của từng bộ môn).

Trân trọng!

thong-bao-lich-hoat-dong-clb-tdtt-tdc

bong-chuyen-ke-hoach-tap-luyen

bong-da-ke-hoach-tap-luyen

tennis-ke-hoach-tap-luyen-clb

tham-my-the-hinh-ke-hoach-tap-luyen-clb