Thông báo về việc tổ chức học và thi trả nợ các học phần văn hóa phổ thông (VHPT) cho học sinh trung cấp khóa 2013, 2014, 2015, 2016

Thông báo về việc tổ chức học và thi trả nợ các học phần văn hóa phổ thông (VHPT) cho học sinh trung cấp khóa 2013, 2014, 2015, 2016 đối tượng tốt nghiệp THCS hoặc đã học xong chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT – Đợt cuối

TB to chuc hoc va thi tra no HPVHPT – Dot cuoi

3.Mau DS hoc sinh dang ky – Khoa