Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin miễn học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh HK I – NH: 2017-2018 (đợt2)

Khoa Khoa học cơ bản đã tổng hợp Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin miễn học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh HK I – NH: 2017-2018 (đợt2): Tính đến ngày 22/12/2017.

Sinh viên nào không có tên thì báo vềKhoa KHCB trước ngày 30/12/2017.

DANH SACH HSSV XIN MIEN HOC MIEN THI GDQP HKI -NH2017-2018 dot 2