Chuyên mục: CLB Thề dục thể thao

Thông báo về lịch hoạt động CLB Thể dục thể thao

Các bạn HSSV, cán bộ, giảng viên, nhân viên có nhu cầu tập luyện vui lòng đến Văn phòng Khoa Khoa học cơ bản hoặc văn phòng Đoàn Thanh niên để đăng ký tham gia (xem file đính kèm Lịch hoạt động của từng bộ môn). Trân trọng! thong-bao-lich-hoat-dong-clb-tdtt-tdc bong-chuyen-ke-hoach-tap-luyen bong-da-ke-hoach-tap-luyen tennis-ke-hoach-tap-luyen-clb tham-my-the-hinh-ke-hoach-tap-luyen-clb

Xem tiếp

Thông báo V/v đăng ký tham gia sinh hoạt và lịch hoạt động CLB Thể dục thể thao

THÔNG BÁO  Về việc đăng ký tham gia sinh hoạt của Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Nhằm tạo nhiều sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, hứng thú tập luyện TDTT; Thúc đẩy phong trào hoạt động TDTT trong nhà trường; Xây dựng tinh […]

Xem tiếp