17 Th9 2019 | xem tiếp

Thông báo Danh sinh viên nộp hồ sơ xin miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – An ninh (đợt 01) HK I – NH: 2019-2020 (tinh đến ngày 16/9/2019). DS HSSV MIEN HOC MIEN THI GDQP HKII -NH2019-2020(1)

5 Th9 2019 | xem tiếp

Thông báo về việc mở thêm lớp học phần Chính trị 2 và GD quốc phòng – an ninh 1B 24. CV-de-nghi mo them lop HP