10 Th11 2017 | xem tiếp

Các em HSSV xem thông báo để đi đúng lich học đã điều chỉnh. Áp dụng từ ngày 16/11/2017. CV DE NGHI TACH LOP GDQP

7 Th11 2017 | xem tiếp

Thông báo kết quả duyệt đơn xin miễn học: học phần Giáo dục thể chất Học kỳ I – NH: 2017-2018 THONG BAO KHONG MIEN GDTC

26 Th10 2017 | xem tiếp

DANH SACH HSSV MIEN HOC MIEN THI GD THE CHAT HKI -NH2017-2018