26 Th10 2018 | xem tiếp

Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 26/10/2018, Khoa Khoa học cơ bản có nhận hồ sơ xin xét miễn học và miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – An ninh đợt 2 của HK I – NH: 2018-2019 (xem file đính kèm). Khoa sẽ nộp xuống phòng Quản lý đào tạo để thực hiện qui […]

23 Th10 2018 | xem tiếp

272. TB to chuc dich vu cung cap tin theo yeu cau